Kronos Events

Algemene Voorwaarden

Circuit Zandvoort
Info

Algemene voorwaarden Circuit Zandvoort

Op deze pagina kunt u de algemene gebruiksvoorwaarden van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (ECP) raadplegen als PDF bestand.

Algemene Voorwaarden ECP per 31/10/2018 (PDF)

De Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek toegestuurd en liggen tevens ter inzage bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 

Verkoopvoorwaarden
Exploitatie Circuit Zandvoort B.V., hierna te noemen Circuit Zandvoort, is de organisator van onder andere de jaarlijkse Historic Grand Prix en de ADAC Masters op het Circuit Zandvoort.

Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder Circuit Zandvoort van elke vorm van aansprakelijkheid.

Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gevisiteerd worden. Aan degene die zich hier niet aan
onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

Circuit Zandvoort is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan een evenement.

Voor huurders gelden aanvullende voorwaarden. Als bezoekers naar evenementen op het circuit komen, die door andere partijen zijn georganiseerd, dan dienen ze zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende organisatie.

Fotografie is alleen toegstaan voor persoonlijke doeleinden. Beelden mogen niet commercieel ingezet worden, zonder toestemming / media accreditatie van Circuit Zandvoort. Ook voor video-opnames gelden dezelfde voorwaarden. Foto- of videografie met drones of andere apparatuur die op afstand bediend wordt, is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Contact