Kronos Events

Algemene Voorwaarden

Circuit Zandvoort
COVID-19 protocol

Vanwege de situatie rondom het Coronavirus zijn per 11 mei 2020 deze aanvullende protocollen van toepassing: Protocol Coronapreventie Circuit Zandvoort – update (PDF). Dit protocol-document is ook beschikbaar in het Engels (PDF) en Duits (PDF). Indien het document een update krijgt, zal dat ook hier zichtbaar zijn. De huidige documenten zijn per 30 juni 2020 van een update voorzien.

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene gebruiksvoorwaarden van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (ECP) raadplegen als PDF bestand.

Algemene Voorwaarden ECP per 01/01/2020 (PDF)

De Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek toegestuurd en liggen tevens ter inzage bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 

 

Het Paddockreglement van CM.com Circuit Zandvoort is hieronder te raadplegen als PDF bestand.

Paddock Reglement Circuit Zandvoort (PDF).

 

De algemene huisregels van CM.com Circuit Zandvoort zijn te vinden op deze pagina.

 

De Algemene Voorwaarden van Circuit Zandvoort Hospitality – Vermaat zijn te raadplegen als PDF bestand via deze link.

Verkoop Voorwaarden

Exploitatie Circuit Zandvoort B.V., hierna te noemen Circuit Zandvoort, is de organisator van onder andere de jaarlijkse Historic Grand Prix en de ADAC Masters op het Circuit Zandvoort.

Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder Circuit Zandvoort van elke vorm van aansprakelijkheid.

Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gevisiteerd worden. Aan degene die zich hier niet aan
onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

Circuit Zandvoort is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan een evenement.

Voor huurders gelden aanvullende voorwaarden. Als bezoekers naar evenementen op het circuit komen, die door andere partijen zijn georganiseerd, dan dienen ze zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende organisatie.

Bekijk hier de algemene ticketvoorwaarden voor de Historic Grand Prix Zandvoort 2020 (PDF)

Foto/video

Fotografie is alleen toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Beelden mogen niet commercieel ingezet worden (verkoop aan of delen met commerciële partijen, maar ook aan stichtingen en non-profit organisaties valt hier ook onder), zonder toestemming / media accreditatie van Circuit Zandvoort. Ook voor video-opnames gelden dezelfde voorwaarden. Foto- of videografie met drones of andere apparatuur die op afstand bediend wordt, is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Winacties
Actievoorwaarden en spelregels

Winacties worden uitgeschreven door Circuit Zandvoort onder de handelsnaam Circuit Zandvoort. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing:

 1. Deelnemen aan acties is gratis, tenzij expliciet vermeld.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de actie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. Deelnemers dienen de reclame Code Social media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Bij de Heineken 0.0 Drive-In-actie (juli 2020) is de minimum leeftijd 18 jaar (alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname).
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens. Let op: Bij de Heineken 0.0 Drive-In-actie (juli 2020) geldt het volgende: winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geinformeerd via het social media accountw aarmee aan de actie is deelgenomen tenzij anders vermeld. winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens tenzij anders vermeld.
 9. Circuit Zandvoort kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere goederen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Circuit Zandvoort gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 12. Circuit Zandvoort is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke component dan ook met betrekking tot de prijsvraag of winactie.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Circuit Zandvoort hiervoor zorg dragen.
 14. Persoonsgegevens verkregen in het kader van de (win)actie worden door Circuit Zandvoort alleen gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders vermeld.
 15. Circuit Zandvoort handelt met haar social media winacties in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Circuit Zandvoort via info@circuitzandvoort.nl
Contact