-
Essay Produkties

Geluidsmetingen

Geluidsnormen & metingen
Info

CM.com Circuit Zandvoort opereert onder een vergunning die door de gemeente Zandvoort/OD IJmond verleend is in het kader van de Wet Milieubeheer.  

Zoals te verwachten ligt de nadruk in deze vergunning bij het geluid afkomstig van het circuit. Door strikte handhaving op het geluid dat voertuigen die op het circuit rijden produceren, alsmede door het voeren van geluidsdempers wordt getracht het geluid afkomstig van het circuit zoveel mogelijk te reduceren.

Hieronder treft u een overzicht aan van de geluidsprognoses en meetresultaten.

Bekijk de metingen t/m 19 juni 2022

Regelgeving geluidsnormen & metingen

De regels waar Circuit Zandvoort aan dient te voldoen zijn vastgelegd in een vergunning. De controle of het circuit zich aan deze vergunning houdt, wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de Gemeente Zandvoort.

Voor de invulling van de diverse exploitatiedagen en het berekenen van de geluidsproductie van het bijbehorende programma, hanteert Circuit Zandvoort een rekenmodel. Voorafgaand aan een evenement, kan op basis van eerder verzamelde gegevens, een prognose worden gemaakt, die laat zien wat het evenement qua totaal geluidgemiddelde zal produceren. Dit gemiddelde mag niet boven een door de overheidsinstantie gestelde grens uitkomen.

Het op Circuit Zandvoort veroorzaakte geluid wordt gemeten op een meetpunt dat direct naast de baan (ter hoogte van het opkomen van het rechte eind) gelegen is. Door op deze plek te meten worden de effecten van de wind op het geluid tot een absoluut minimum beperkt.

 

Dagelijkse metingen

De geluidproductie van Circuit Zandvoort wordt dagelijks gemeten. Deze meetresultaten worden door een computer vertaald naar een eindgemiddelde, wat uiteindelijk onder de vastgestelde grens van de Gemeente Zandvoort uit dient te komen.

Ten behoeve van de officiële evenementen is Circuit Zandvoort verplicht vooraf de verwachte geluidsbelasting te berekenen en aan de Gemeente Zandvoort en Omgevingsdienst IJmond te overleggen, die duidelijk moeten maken dat een voorgenomen programma binnen de vergunningvoorwaarden past. Tijdens de evenementen wordt het geluid constant gemeten en dienen de geluidmeetresultaten achteraf overlegd te worden aan de overheidsinstantie.

De geluidsnormen voor zowel de avond (19.00 – 23.00 uur) als de nacht (23.00 – 07.00 uur) liggen vanzelfsprekend substantieel lager dan de dagwaarde. De vergunning verbiedt expliciet autosportactiviteiten op de racebaan ’s nachts (24-uursraces met auto’s zijn dus niet toegestaan). Door het vaststellen van een avond- en nachtnorm zijn de gebruiksmogelijkheden van Circuit Zandvoort beperkter dan overdag.

 

UBO-dagen 2022

De te verwachten UBO-dagen in 2022 zijn:

 • 17 juni
 • 18 juni
 • 19 juni
 • 24 juni
 • 25 juni
 • 26 juni
 • 15 juli
 • 16 juli
 • 17 juli
 • 2 september
 • 3 september
 • 4 september

Geluidsprognose

Voor de geluidprognose wordt een rekenformulie gebruikt, waarbij meerdere factoren worden meegrekend. Zo dient men zich voor te stellen dat iedere passage langs het meetpunt / microfoon een bijdrage levert aan de totale te meten geluidsproductie. Als men dus invult in het rekenmodel hoeveel auto’s er gaan rijden, wat hun raceafstand (d.w.z. het aantal ronden) zal zijn en wat de geluidsproductie per voertuig is, geeft dit inzicht wat die specifieke race “soupeert” van het beschikbare dagtotaal. Zodoende kan met een dagprogramma samenstellen door met de verschillende variabelen te “spelen”.

Voor meer informatie over de geluidsrestricties, de mogelijkheden voor de organisatie van een evenement in relatie tot het geluidsmaximum, een toelichting op de huidige geluidsvergunning en een voorbeeldcalculatie, kunt u contact opnemen via info@circuitzandvoort.nl. Wij zijn u graag van dienst met aanvullende informatie.

Klachten

Mocht u klachten hebben over het geproduceerde geluid, dan kunt u contact opnemen met ons via info@circuitzandvoort.nl. Tevens kan u dit formulier invullen. 

Contact
Contact