Terms and Conditions

TERMS AND CONDITIONS EXPLOITATIE CIRCUIT PARK ZANDVOORT B.V.

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Circuit Park Zandvoort, dan wel door haar ingeschakelde derden, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden of andere onvolkomenheden dan wel voor de gevolgen daarvan.

Verkoopvoorwaarden
Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V., hierna te noemen CPZ, is de organisator van onder andere de jaarlijkse Historic Grand Prix en de Zandvoort Masters op het Circuit Park Zandvoort.

Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder CPZ van elke vorm van aansprakelijkheid.

Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gevisiteerd worden. Aan degene die zich hier niet aan
onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

CPZ is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan een evenement.

Voor huurders gelden aanvullende voorwaarden. Als bezoekers naar evenementen op het circuit komen, die door andere partijen zijn georganiseerd, dan dienen ze zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende organisatie. 

Tickets die buiten de online voorverkoop gekocht worden, kunnen duurder zijn, in verband met servicekosten (bijvoorbeeld. tickets die gekocht worden bij Primera).

Sponsors