-
In memoriam – Hans Ernst (1947-2019)

Met diepe droefheid hebben we op Circuit Zandvoort kennis genomen van het overlijden van Hans Ernst. Als directeur-eigenaar van het circuit was hij meer dan 25 jaar lang de stuwende kracht achter de Nederlandse autorensportaccommodatie. Met zijn inzicht, daadkracht en durf als ondernemer wist hij het circuit veilig door moeilijke omstandigheden te loodsen en door strategische beslissingen, gedragen door een lange-termijnvisie, de toekomst van de accommodatie zowel in sportieve als in bedrijfseconomische zin veilig te stellen.

Als oud-coureur, in de toerwagens en de Sports 2000-klasse, kende Hans Ernst het circuit in Zandvoort al tientallen jaren. In het dagelijks leven was hij eigenaar van een aantal optiekzaken, maar vanuit de NAV vervulde hij ook de rol van bestuurslid in de toenmalige stichting die het circuit beheerde. Toen in 1988 de positie van circuitdirecteur vacant werd, nam Ernst deze functie over, aanvankelijk op tijdelijke basis, maar al snel permanent.

Door de gedeeltelijke verkoop van het circuitterrein door de gemeente voor de aanleg van het naastgelegen bungalowpark was de toekomst van het circuit – niet voor de eerste maal – ernstig in gevaar. Met de aanleg van een verkort interimcircuit, medio 1989, werd dit gevaar afgewend en bleef de accommodatie voor de Nederlandse autorensport behouden.

Hans Ernst toonde zijn voortvarendheid door samen met een team van medewerkers en enkele industriepartners in 1990 de ‘Marlboro Masters of Formula 3’ in het leven te roepen, teneinde Zandvoort ook internationaal weer op de kaart te zetten. De ‘Masters’ groeiden uit tot het toonaangevende Formule 3-evenment van Europa en beleefde in totaal 25 edities. Uiteindelijk lukte het Hans Ernst en zijn team, de felbegeerde A-status te verkrijgen, waarmee de toekomst van het circuit voor lange termijn gegarandeerd was. Niet in de laatste plaats door ondersteuning en actieve betrokkenheid van tal van importeurs en grote sponsors beleefde de Nederlandse autorensport in de jaren negentig een succesvolle periode. Hans Ernst verwierf successievelijk een meerderheidsbelang in het circuit.

In 1999 werd het korte interimcircuit uitgebreid tot de huidige variant met een lengte van 4,3 kilometer. Daarmee konden ook weer grotere internationale evenementen naar Zandvoort worden gehaald. In 2001 was de prestigieuze Duitse toerwagenserie DTM voor het eerst op Zandvoort te gast, waarmee voor Hans Ernst een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Ook de formulewagenserie A1GP kwam naar Zandvoort, waar 100.000 bezoekers voor een unieke sfeer zorgden. In latere jaren kwamen ook de ADAC GT Masters en de Blancpain GT Series geregeld naar Zandvoort.

In 2012, toen hij de leeftijd van 65 jaar had bereikt, ging Hans Ernst op zoek naar een partij om het eigendom van het circuit over te nemen. Die vond hij uiteindelijk in Chapman Andretti Partners. Ernst zelf werd getroffen door een ernstige ziekte, waardoor zijn toestand in de loop der jaren steeds slechter werd. Niettemin bleef hij de gang van zaken op het circuit met warme belangstelling volgen en als zijn toestand het toeliet, was hij graag als bezoeker bij evenementen aanwezig. Eind 2013 werd op het circuit een bocht naar hem genoemd, als waardering voor de vele verdiensten die hij voor de accommodatie en voor de Nederlandse autosport had.

Voor Hans Ernst is de finishvlag nu definitief gevallen. Wetend dat verder lijden hem hierdoor bespaard is gebleven nemen we op Circuit Zandvoort afscheid van een man met visie en doorzettingsvermogen, die ondanks soms grote tegenwerking onwankelbaar wist vast te houden aan zijn plannen en daardoor opvallend veel voor elkaar kreeg. Daarbij was hij een voorbeeld voor het team om hem heen, dat hij het vertrouwen schonk om met hem te werken voor wat hij beschouwde als ‘zijn’ circuit. We kijken met respect en dankbaarheid terug op zijn enorme inzet en gedrevenheid en we wensen zijn nabestaanden van harte alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Directie en medewerkers Circuit Zandvoort

Juni 2019

Contact