-
Essay Produkties

MILIEU

PADDOCK EN GELUIDSREGELS
Paddock reglement

Op Circuit Zandvoort zijn een aantal paddockregels van toepassing, om daarmee de veiligheid voor alle aanwezigen te garanderen. Tevens zijn een aantal van deze regels ingevoerd om de landelijke milieuregels ook op Circuit Zandvoort te hanteren. Een beter milieu, begint dus ook bij de teams op het circuitterrein.

In het speciale paddockreglement zijn regels omschreven die betrekking hebben op gasflessen en de bescherming daarvan. Ook worden de voorwaarden genoemd waaraan opslaglocaties voor brandstoffen moeten voldoen en de daaruit voortvloeiende tankreglementen.  Daarnaast is er in het paddockreglement aandacht voor het afvoeren van afvalwater en verzamelpunten voor olieresten.

Tot slot wordt in het reglement gesproken over het plaatsen van tenten en het parkeren van voertuigen, evenals maximumsnelheden in het rennerskwartier en het gebruiken van pitboxen.
Raadpleeg het Paddock Reglement van Circuit Zandvoort via DEZE LINK.

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning inrichtingen bij evenementen (PDF)

Geluid

Circuit Zandvoort is gebonden aan enkele geluidsregels. Deze regels zijn van toepassing op alle exploitatiedagen, waarbij voor twaalf dagen een ruimere normen zijn vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde geluidsdagen. Meer informatie treft u aan op deze pagina.

Contact