flag NL

Disclaimer

Deze website, http://www.circuitzandvoort.nl, wordt beheerd door Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (ECP) ("Circuit Zandvoort"). De navolgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen enerzijds de specifieke voorwaarden van producten en diensten en anderzijds deze voorwaarden zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de verstrekte informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en op eigen risico.

Ondanks het feit dat Circuit Zandvoort zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Circuit Zandvoort niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

Circuit Zandvoort beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Circuit Zandvoort kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de verstrekte informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Partners van Circuit Zandvoort

Meer over onze partners