flag NL

Privacy Policy

Privacy Policy voor bezoekers van de website van Circuit Zandvoort
De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website(s) van Circuit Zandvoort bezoekt.

1. Beheer

De website www.circuitzandvoort.nl staat onder beheer van Exploitatie Circuit Zandvoort B.V.. Circuit Zandvoort, Circuit Zandvoort en Exploitatie Circuit Zandvoort B.V. zijn officieel geregistreerde handelsnamen en mogen zonder schriftelijke toestemming van Exploitatie Circuit Zandvoort B.V. gebruikt worden.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.circuitzandvoort.nl of www.circuit-zandvoort.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Vaak betreft dit gegevens die gekoppeld zijn aan de zgn. web statistieken.
2b. Circuit Zandvoort gebruikt een professionele partner voor haar webstatistieken en deze partij zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Circuit Zandvoort kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Ook informatie over eerder afgesloten abonnementen of andere bestellingen kan via e-mail verstuurd worden.
2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Circuit Zandvoort denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle ervaring voor de bezoeker.
2e. Het versturen van de Circuit Zandvoort nieuwsbrief, indien men zich hiervoor heeft opgegeven. Het staat gebruikers/bezoekers vrij zich elk moment voor de nieuwsbrief uit te schrijven middels de link die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.

3. Cookies
3a. De websites van Circuit Zandvoort maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Circuit Zandvoort de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij/zij kan de eigen browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Beheer cookies

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Circuit Zandvoort. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Circuit Zandvoort is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende

KLANTEN

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst op de websites van Circuit Zandvoort en/of gebruik maakt van een contact- en/of mediaformulier.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Circuit Zandvoort kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a. Het verwerken van de bestelling.
1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Circuit Zandvoort denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle ervaring voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Circuit Zandvoort zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a. Wanneer er het betreffende contact-, bestel- of mediaformulier expliciet vermeld dat uw gegevens met een betrokken (en betrouwbare) partner van Circuit Zandvoort worden gedeeld (bijv. externe organisatoren die hun kaartverkoop via de websites van Circuit Zandvoort laten lopen).

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Circuit Zandvoort verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, die niet voor andere partijen toegankelijk is.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Circuit Zandvoort kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Circuit Zandvoort voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Partners van Circuit Zandvoort

Meer over onze partners