flag NL
Maatschappelijk

CM.com Circuit Zandvoort krijgt ook in hoger beroep gelijk in stikstofzaak

Gepubliceerd op 5 juli 2023

Ook in hoger beroep geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State CM.com Circuit Zandvoort gelijk in de zaak over de stikstofberekening en de natuurvergunning van het Circuit. Deze uitspraak bevestigt nogmaals dat het Circuit, waar jaarlijks ook de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix plaatsvindt, zorgvuldig te werk is gegaan. De procedure was aangespannen door een aantal natuur- en milieuorganisaties.

Oordeel: Geen toename stikstofdepositie

Ook in dit hoger beroep komt de Raad van State tot de conclusie dat Circuit Zandvoort jaarlijks niet méér stikstofdepositie veroorzaakt dan was toegestaan voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix en dat de Dutch Grand Prix rechtmatig plaatsvindt.

De Raad van State stelt weer vast dat Circuit Zandvoort een bestaand recht heeft om het hele jaar het circuit te gebruiken en ook grote evenementen te organiseren. De vergunningen staan dit toe. Ook de Dutch Grand Prix valt volgens de Raad van State uitdrukkelijk onder dit bestaande recht. Aangezien er geen toename is van de stikstofdepositie, is de vergunning terecht verleend.

Directeur CM.com Circuit Zandvoort Robert van Overdijk: "Wij zijn natuurlijk weer verheugd dat de Raad van State, ook na grondige overweging, erkent dat we hierin zorgvuldig gehandeld hebben. Zelfs meer dan zorgvuldig, want de vergunning was niet nodig omdat er geen toename van stikstofemissie is, maar zelfs een afname. We gaan door met jaarlijkse exploitatie van CM.com Circuit Zandvoort, inclusief de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix en die laatste in elk geval tot en met 2025."

"Dit is fijn voor ons, maar vooral voor de regio, omdat het evenement zorgt voor een economische impact van vele miljoenen euro's. Daarnaast streven we dit jaar naar 98% van de bezoekers die op een duurzame manier de F1 bezoeken. Deze uitspraak laat ook zien dat de huidige situatie voor een significante daling van de stikstofemissie zorgt. Vervolgens blijven we, wat ons betreft, in gesprek met de natuur- en milieuorganisaties over het afstemmen van de lange termijnplannen van het Circuit en de impact daarvan op het milieu,” besluit Van Overdijk.

Ontheffing onherroepelijk

Een ander geschil ging over ontheffingen die de provincie Noord-Holland verleende met betrekking tot werkzaamheden verricht aan het circuit inzake de Wet natuurbescherming m.b.t. de beschermde zandhagedis en rugstreeppad. De rechtbank liet eerder de besluiten van de provincie in stand. De natuur- en milieuorganisaties zijn tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geschil legt de Raad van State het hoger beroep van de milieuorganisaties naast zich neer.

Partners van Circuit Zandvoort

Meer over onze partners